Ochrona danych

Stan na dzień: 07.03.2007

Deklaracja w sprawie ochrony danych firmy Delticom

Wiemy, że staranne traktowanie Państwa osobistych informacji jest dla Państwa ważne. Dlatego cenimy Państwa  zaufanie , że Delticom postępuje z tymi informacjami sumiennie. W przypadkach, w których dane osobowe (i dane użytkownika) są zbierane w celach wykraczających poza cel umowny, konieczne jest, aby Państwo, jako użytkownicy, wyrazili w sposób aktywny zgodę na takie wykorzystanie danych. Zgoda ta może zostać w dowolnym momencie odwołana ze skutkiem  natychmiastowym. W tym celu proszę nam po prostu przesłać e-mail na adres opony@delti.com.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych jest firma  Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover.

Gromadzenie i wykorzystywanie Gromadzenie i wykorzystywanie osobistych informacji naszych  klientów

Informacje, które od Państwa otrzymujemy, pomagają nam kształtować jakość Państwa zakupów w Delticom oraz stale ją poprawiać. Informacje te wykorzystujemy do realizacji zamówień, dostawy towarów i świadczenia usług oraz realizacji płatności (np. w przypadku płatności przelewem po otrzymaniu towaru także w celu sprawdzenia wymaganych informacji). Państwa informacje wykorzystujemy także po to, aby komunikować się z Państwem na temat zamówień, produktów, usług i ofert marketingowych (patrz niżej "komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej“) oraz aby aktualizować nasze zbiory danych i utrzymywać oraz pielęgnować Państwa konta Klientów oraz po to, aby przedstawiać raporty z testów i opinie naszych Klientów np. na stronie www.testopon.com lub www.delticom.pl i polecać Państwu produkty lub usługi, które mogłyby Państwa interesować. Państwa informacje wykorzystujemy także po to, aby ulepszać nasz sklep i naszą platformę, zapobiegać nadużyciom naszej strony internetowej lub je wykrywać lub po to, by umożliwić osobom trzecim przeprowadzenie na nasze zlecenie usług technicznych, logistycznych lub innych usług.

Gromadzimy następujące informacje:

Co to są Cookies?
Wygodniejsze zakupy z Delticom

„Wygodniejsze zakupy” oznaczają, że na zakończenie  pierwszego lub też  ponownwgo zamówienia mają Państwo możliwość wprowadzenia hasła własnego wyboru. Wykorzystując swój adres e-mail  i hasło, będą mogli Państwo następnie na stronie Moje zamówienia w dowolnym momencie śledzić online swoje zamówienie, zmienić zlecenie lub przekazywać nam bezpośrednio wiadomości dotyczące Państwa zamówienia. Ponadto "wygodniejsze zakupy" oznaczają, że w przyszłości wystarczy, aby zalogowali się Państwo np. w serwisie  delticom.pl podając jedynie hasło i przypisany do niego adres e-mail a natychmiast zostaną już wyświetlone Państwa dane  klienta, takie jak nazwisko, adres etc. Nie ma konieczności wprowadzania tych danych, ponieważ zapisujemy te dane dla Państwa. Oczywiście mogą Państwo zmienić dane podczas zamówienia lub w późniejszym momencie dokonując zmian w zakładce "Moje zamówienia". Gdyby zapomnieli Państwo hasła, to w zakładce "Moje zamówienia" mogą Państwo zlecić przesłanie hasła przez e-mail. Jeśli nie ustalili Państwo hasła podczas zamówienia, to mogą Państwo otrzymać od Delticom przez e-mail hasło, które zostało w wewnętrznym systemie przydzielone specjalnie do Państwa zamówienia.

Czy Delticom przekazuje dalej otrzymane informacje?

Informacje o naszych klientach są dla nas ważne i pomagają nam optymalizować naszą ofertę. Informacje, które otrzymujemy, przekazujemy osobom trzecim tylko w niżej opisanym zakresie:

Jeśli osobiste informacje są w wyżej opisanym zakresie przekazywane osobom trzecim do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), to zapewniamy, że przekazywanie informacji nastąpi zgodnie z niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych i z niemieckimi ustawami w sprawie ochrony danych. Ma przy tym zastosowanie „STANDARDOWA UMOWA II" Unii Europejskiej. Chodzi przy tym o standardowe klauzule umowne do przekazywania danych osobowych z Wspólnoty do krajów trzecich, które są narzucane przez Komisję Europejską w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Jak bezpieczne są informacje o mnie?
Do jakich informacji mogę mieć wgląd w zakładce "Moje zamówienia"?

Mogą Państwo mieć  dostęp do wielu informacji na temat Państwa konta i Państwa interakcji z Delticom. Na stronie Moje zamówienia oferujemy Państwu centralny dostęp (Moje zamówienia). Obecnie mogą tam Państwo uzyskać wgląd w następujące informacje:

Lista ta zmienia się odpowiednio do zmian naszej strony internetowej (stan na dzień 26.04.2005).

Jakie mam możliwości wyboru?
Uwagi

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych w Delticom, proszę do nas napisać – możliwie jak najdokładniej – na adres opony@delti.com, a spróbujemy rozwiać Państwa wątpliwości. Nasz sklep stale się zmienia. Zmienia się także niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych oraz nasze warunki użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do przesyłania Państwu w określonych okresach informacji na temat obowiązujących u nas zasad. Jednak w każdym przypadku powinni Państwo regularnie odwiedzać naszą stronę internetową i zapoznawać się ze zmianami. O ile nie obowiązują inne regulacje, niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych objęte jest korzystanie z wszelkich informacji, jakie mamy na temat Państwa oraz Państwa kont klienta.

Tematy pokrewne
Ogólne warunki handlowe
Informacje, które nam Państwo przekazują

Przekazują nam Państwo informacje,

Informacje, które nam Państwo przy tym przekazują, to np. nazwisko, adres, numer telefonu, inormacje o karcie kredytowej, nazwisko osób, do których ma zostać dostarczony zakupiony produkt, włącznie z ich adresem i numerem telefonu, adresy e-mail innych osób, przesłane do nas e-maile oraz dane finansowe, włącznie z Państwa numerem dowodu osobistego.

Informacje z innych źródeł

Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, zawierają zaktualizowane informacje na temat adresu zamówienia i adresu dostawy od naszych dostawców paczek i innych przedsiębiorstw transportowych, które wykorzystujemy do aktualizacji naszej bazy danych, aby móc zapewnić Państwa następne zamówienia i zagwarantować, że będziemy się mogli z Państwem komunikować, informacje o kontach, o Państwa zwyczajach robienia zakupów i dokonywania płatności, oraz dane z informacji kredytowych, które wykorzystujemy do wykrywania nadużycia, a w szczególności oszustwa, i do tego, by móc zaoferować Państwu określone usługi finansowe i rodzaje płatności.

Informacje, do których mają Państwo dostęp

Przykłady informacji, do których mają Państwo w Delticom bardzo łatwy dostęp: należą do tego informacje na temat wcześniejszych zamówień, dane osobiste (włącznie z nazwiskiem, adresem e-mail, hasłem), newsletter Delticom, powiadomienie o promocjach, włącznie z historią Państwa zamówień i sformułowanymi przez Państwa raportami konsumenckimi np. na stronie www.testopon.com lub www.delticom.pl datenschutz